Goda Tiders Investeringstips

 

Vi vill gärna hjälpa våra medmänniskor och tidigare kursdeltagare att bygga upp ett stort långsiktigt arbetande kapital - en egen Pengamaskin.

Därför lanserade Goda Tider 2014 en särskild investeringstipstjänst med fokus på svenska aktier eftersom den långsiktiga förvaltningskostnaden för dem är nära 0% per år.

Den är anpassad för människor som vill få chans till bättre avkastning med en minimal egen tidsinsats. Tjänsten heter Goda Tiders Investeringstips = GTI.

Du bör helst kunna investera minst 20 000 kr. I praktiken kan du arbeta med mindre pengar än så men då har du antagligen inte råd att delta i alla enskilda affärsförslag.

Det finns gott om affärstidningar och analysbolag som ger köp- och säljråd varje dag och varje vecka. Vår erfarenhet är att upptagna människor sällan har tid att läsa råden och även ifall de läser dem vill de i regel inte köpa/sälja aktier varje dag/vecka eftersom det kostar för mycket courtage, tid och energi. Det vanligaste problemet är dock att få människor har tid att noga bevaka sina innehav.

GTP kommer därför bara att kontakta er när vi ser ovanligt intressanta möjligheter. Detta sker normalt 15-20 ggr per år men det kan bli betydligt mer ofta under goda börsår, det blev t ex 32 tips 2015 och 33 tips 2016. Vårt fokus är att hitta bolag som har hög uppgångspotential i förhållande till nedgångsrisken. Under goda börsår kommer det många börsintroduktioner, en del går bra, en del går dåligt och ett fåtal är ovanligt attraktiva. Vi försöker tipsa om de "säkra" introduktionerna. En del av våra tips är tänkta som korta affärer med en horisont på några dagar eller veckor. De andra har en längre tidshorisont.

Inför eventuellt köp och under tiden ett bolag finns i portföljen gör vi omfattande studier av bolaget själv och via olika kontakter. Ni får därför löpande information om något av större vikt händer. 

Vi kommer att blanda rekommendationer för olika bolagsstorlekar och branscher för att hjälpa er att bygga portföljer med god riskspridning. Det blir dock mer fokus på mindre bolag eftersom det är lättare att hitta fynd där.

Vår främsta ambition är att varje råd ska ha goda möjligheter att slå index vilket de flesta förvaltare faktiskt misslyckas med att göra. Vår stora fördel är att vi inte förvaltar många miljarder och därför lättare kan ta position i enskilda bolag utan att påverka kursen nämnvärt.

 

Tjänstens praktiska förutsättningar

Investeringen i tjänsten är endast 1500 kr (inkl moms) per 12 månader och hushåll. 

Pengar-tillbaka-garanti: När ett år har gått utvärderas tjänsten. Om du inte är nöjd eller inte har kunnat tjäna in investeringen genom att utnyttja råden kan du begära pengarna tillbaka.

Garantin gäller för dem som har följt rekommendationerna vid minst nio tillfällen under året. Pengar-tillbaka-garantier är ovanligt bland företag i finansbranschen.

Du anmäler dig till tjänsten genom att eposta eller ringa Goda Tider. Vi kontaktar de som har anmält sig för att undersöka om tjänsten är lämplig givet dina individuella förutsättningar.

Du får information via epost och ibland även sms när ett bra investeringstillfälle dyker upp. Här ingår nödvändiga fakta för att fatta beslut samt lite praktisk handledning kring rimliga köpnivåer. Oftast har du kanske några dagar på dig att agera men ibland försvinner möjligheten redan efter några timmar beroende på hur marknaden reagerar. I den mån det är möjligt kommer vi att ange vad vi tror gäller.

Om situationen förändras för ett portföljbolag kommer vi att meddela att det nu är dags att sälja och förklara varför vi har ändrat uppfattning.

Om du har frågor rörande tjänsten under året kan du kontakta oss via epost.

 

Undervisning och kompetensutveckling

Vissa råd kommer att ha en ganska gedigen bakgrundsinformation där vi även kommer att försöka undervisa er något. Ni som redan är kunniga får ha överseende med att vi ibland förklarar ”självklara” saker.

Vi tror att det bästa sättet att lära sig, är att göra affärer på riktigt. Du bör dock vara försiktig tills du har blivit mer kompetent och erfaren. Detta gäller särskilt de som har liten egen erfarenhet av aktiehandel..

 

Risker

Att investera på aktiemarknaden innebär nästan alltid att du tar en hög risk. Risken är olika stor för olika bolag men du bör utgå ifrån att stora delar av ditt kapital kan gå förlorat. Med det sagt bör man dock ha i åtanke att aktieplaceringar i väl valda bolag har gett mycket bra avkastning över längre tidsperioder (+10 år) trots återkommande börskrascher.

Eftersom det är svårt att förutsäga framtiden kommer vi att ha fel ibland! Om vi kan ha rätt 3 gånger av 4 kommer vi att vara nöjda då det bör ge ett bra resultat på årsbasis.

Vi kommer att göra vårt bästa för att beskriva de olika risker vi kan se men ibland händer saker som kan vara svårt/omöjligt att förutse.  Varje aktietips får en enkel riskbeskrivning där vi använder en enkel skala, låg, mellan eller hög.

 

Friskrivning

Alla investeringar sker på egen risk och investeringar kan båda öka och minska i värde. Det finns aldrig någon garanti för att få igen det investerade beloppet. Det åligger var och en att själv undersöka, utvärdera och bedöma en investeringsmöjlighet.

Goda Tider svarar inte för eventuella förluster uppkomna genom investeringsbeslut baserade på information från denna tjänst.

Det källmaterial som använts har bedömts som tillförlitligt, men ingen garanti kan ges för dess korrekthet. Ingen garanti kan heller ges för att allt blivit korrekt återgivet.

 

Rapporter och uppföljning

När portföljbolagen lämnar oväntat starka eller svaga kvartalsrapporter eller ovanligt viktiga nyheter kommer vi ibland att skicka ut kortfattade kommentarer.  För att du snabbt ska kunna avgöra om du behöver bry dig om utskicket blir det korta fakta i innehållsraden: t ex:    Köp Volvo B idag.    Minska NGS i veckan.     Viktig info: Sälj Bahnhof

I början på varje år går vi igenom portföljens innehav och uppdaterar befintliga rekommendationer. 

 

Börsläget i allmänhet

När det händer dramatiska saker på marknaden, t ex börskrasch och stora makrohändelser, kommer vi att kommentera det hela och rekommendera om det är läge att öka eller minska din exponering mot aktiemarknaden.

 

Framgångsbonus till välgörenhet

Goda Tider har börjat samla in kapital under 2014 reserverat för välgörenhet som ska startas upp när en bra verksamhetsplan är skriven. Det långsiktiga målet för välgörenheten (som troligen kommer att organiseras i en stiftelse när kapitalet blir stort nog) är att bygga Sveriges främsta akademi när det gäller träning inför vuxenlivet. Målgruppen är i första hand ungdomar i åldern 16-25 år men stiftelsens program ska även vara tillgängligt för äldre. Stiftelsen kommer att samarbeta med och hjälpa befintliga skolor innan den startar upp en egen akademi. Med tanke på de senaste PISA-resultaten lär det behövas.

Om portföljen har slagit index och ni har tjänat bra med pengar på att följa råden är vi tacksamma ifall ni vill sätta in en valfri del av övervinsten (kanske 10-30% av vinsten som överstiger index) till Goda Tiders välgörenhet. Med en dylik morot blir det extra roligt att ge er bra aktietips och försöka slå index rejält.

Exempel: Ni investerar 200 tkr under året i bolag Goda Tider tipsar om. När året är slut har index gått upp 10% men GTP har levererat 15%. Ni har gjort en vinst på 30 tkr vilket är 10 tkr mer än om ditt kapital hade följt index. Då får du gärna, om du vill, donera t ex 1-3 tkr av denna ”extravinst” till Goda Tiders välgörenhet.

 

Med goda hälsningar,

Goda Tiders Investerinskommitté