Villkor för anmälan till föredraget.

När du godkänner villkoren för föredragsanmälan accepterar du nedanstående villkor:

  • Om du anmäler dig på hemsidan kostar föredraget inget.
  • Du kan avboka din plats innan föredraget startar eller överlåta den till någon annan.
  • Endast en person per anmälan.

I övrigt gäller Distans- och hemförsäljningslagen (2005:59)

Hantering av personuppgifter

Goda Tider kommer inte att sälja dina privata uppgifter som namn, epost och mobilnummer vidare till tredje part.

  • Efter föredraget får du en enkel utvärdering där du kan ange vad du tyckte.
  • Inför och efter föredraget kommer du att få epost med bl.a. bekräftelse och påminnelse, samt en epost efter föredraget.
  • Du kan be oss ta bort dina uppgifter när som helst.

Ansvar och skadeståndsanspråk

Goda Tider ansvarar inte, och kan inte hållas skadeståndsskyldig i något fall, för direkta eller indirekta skador från aktioner som åhörare har tagit till följd av föredraget.